Giỏ hàng của bạn 

Giỏ hàng của bạn chưa có hàng.

Thành viên đăng nhập 

Tìm kiếm nâng cao:

S?N PH?M N?I B?T

TH?NG K

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterNgy hm nay75
mod_vvisit_counterNgy hm qua71
mod_vvisit_counterXem tu?n ny305
mod_vvisit_counterXem tu?n tr??c575
mod_vvisit_counterT?ng l??t xem396780

?ang tr?c tuy?n 2

Lin k?t

PDF. In Email
Thứ hai, 17 Tháng 8 2009 00:00

Tac-dung-moi-cua-gac-va-nhung-huouNg??i ta s? d?ng nhung ch?a suy nh??c th?n kinh, hen suy?n, di tinh, tai, ?au ??i, ?au l?ng, b?ng huy?t, rong kinh, b?ch ??i, m?i tr??ng h?p h? t?n trong c? th?, ??c bi?t l ch?ng thi?u mu. Tri g?c m ng??i ta hay dng ?? n?u xi cn l m?t lo?i d??c li?u qu

?? ?i?u tr? h? tr? c?n b?nh ung th?, ?y l k?t qu? nghin c?u do m?t nhm cc nh khoa h?c: TS.BS. Ph?m Gia Ti?n (Trung tm Dinh d??ng TP.HCM), GS.TS. Nguy?n V?n Chuy?n (?H Nihon Joshi - Nh?t B?n), GS.TS. Masanobu Kawakami (?H Y khoa Jichi - Nh?t B?n). ??ng th?i, ThS.BS. Nguy?n V?n Hng, Vi?n Y d??c h?c dn t?c TP.HCM c?ng ? kh?ng ??nh tc d?ng b? huy?t c?a nhung nai ??i v?i b?nh nhn ung th?.

G?c ?c ch? s? t?ng sinh tr??ng c?a b??u


Tri g?c c mu vng ??, ch?a nhi?u - carotene v lycopene. ? Vi?t Nam g?c th??ng ???c dng ?? n?u xi trong cc d?p l? t?t, c??i h?i. Tr??c ?y, gio s? Nguy?n V?n Chuy?n v c?ng s? ? tm ra hm l??ng lycopene trong g?c cao h?n cc lo?i tri cy khc.
Tac-dung-moi-cua-gac-va-nhung-huou_02Theo m?t th? nghi?m lm sng c?a ??i h?c Y khoa H N?i, d?u g?c c hi?u qu? trong ?i?u tr? ung th? gan. Cc thnh ph?n c ho?t tnh sinh h?c trong g?c l nh?ng ch?t ch?ng oxy ha, c th? tc d?ng ln b?nh ung th? lin quan ??n cc g?c t? do nh? ung th? gan, ??i trng, v. Cc thnh ph?n khc trong g?c c?ng c th? mang ??c tnh ch?ng ung th?.
Ng??i ta ? bi?t d?n xu?t n??c g?c c tc d?ng ?c ch? s? t?ng tr??ng c?a b??u, tuy nhin c? ch? ch?ng ung th? trong cc ho?t ch?t c?a g?c ch?a ???c lm r. Trong nghin c?u ny, cc nh khoa h?c ti?n hnh th? nghi?m kh? n?ng ?c ch? ung th? ??i trng c?a g?c trong cc th nghi?m in vivo, in vitro v b??c ??u phn l?p ho?t ch?t ch?ng ung th? trong g?c.
G?c ???c mua t?i cc ch? ? TP.HCM. Mng c?a h?t g?c t??i ???c lm kh v xay thnh b?t g?c kh. Kho?ng 5 kg g?c t??i cho ra 1 kg b?t g?c kh. K?t qu? cho th?y d?n xu?t n??c g?c ?c ch? s? pht tri?n b??u ??i trng. Ho?t ??ng ?c ch? b??u c th? gi?i thch l do g?c km hm t? bo colon 26-20. Cc th nghi?m in vitro ch?ng minh r?ng g?c ?c ch? s? t?ng sinh c?a t? bo colon 26-20 v cc dng t? bo khc.
T?ng sinh m?ch mu ?ng m?t vai tr quan tr?ng trong s? pht tri?n b??u v di c?n. Cc k?t qu? gi?i ph?u b?nh cho th?y g?c ?c ch? c? s? tn sinh m?ch mu trong th nghi?m in vivo. ? m?c ?? phn t?, g?c ?c ch? cc protein ?i?u ha chu k? t? bo. V v?y, d??ng nh? g?c gi? cc t? bo b??u v cc t? bo bi?u m ? giai ?o?n "yn l?ng".
Tm l?i, hi?u qu? ch?ng ung th? c?a g?c c th? do cc tc d?ng ?c ch? t?ng sinh t? bo v ?c ch? tn sinh m?ch mu. M?i tc d?ng ny c th? ph? thu?c vo nh?ng thnh ph?n khc nhau trong tri g?c.
Tac-dung-moi-cua-gac-va-nhung-huou
Tc d?ng b? huy?t c?a nhung nai
Thi?u mu l m?t tc d?ng ph? c th? x?y ra sau khi s? d?ng ha ch?t ?? ?i?u tr? b?nh ung th?. ?? gi?i quy?t h?i ch?ng ny, y h?c c? truy?n ? s? d?ng nhung nai ?? kch thch t?y x??ng s?n xu?t ra h?ng c?u.
T? n?m 2006, Vi?n Y d??c h?c dn t?c TP.HCM ? bo ch? nhung nai d??i d?ng b?t dng ?? t?m b? cho b?nh nhn thi?u mu sau ha tr?. K?t qu? s? b? nh? sau: t?ng s? 13 b?nh nhn (giai ?o?n 1) ung th? c thi?u mu sau ha tr?: HC d??i 3,8 tri?u, Hct d??i 35%, Hb d??i 12g. K?t qu?: c? 3 tr? s? ??u t?ng, cc r?i lo?n ch?c n?ng ??u c?i thi?n v ch?a pht hi?n tc d?ng ph?.Tac-dung-moi-cua-gac-va-nhung-huou_03
Nhung nai ???c xem l m?t v? thu?c qu x?p th? hai sau nhn sm trong t? b?o c?a thu?c y h?c c? truy?n, c tc d?ng t?ng s?c ?? khng c? th?, gi?m s? m?t m?i, nng cao kh? n?ng lm vi?c. Tc d?ng b? mu t?ng h?ng c?u th??ng ???c nh?n m?nh trong cc ti li?u y h?c v c? trong y h?c dn gian, c? ch? l nhung c kh? n?ng kch thch t?y x??ng s?n sinh h?ng c?u r?t m?nh, ngay c? khi suy t?y x??ng m?c ph?i nh? do nhi?m ??c, ha ch?t...
Nhung nai l s?ng non m?i m?c, ch? di t? 5-10 cm, m?m, ch?a phn nhnh, m?n, c lng t?, bng, mu vng h?ng ho?c nu, ch?a r?t nhi?u m?ch mu. S?ng non b?t ??u phn nhnh g?i l nhung yn ng?a Nhung ch?a 52,2% protide, 2,5% lipide, ch?t keo gelatin, mu?i khong 34% (calcium, s?t, magnesium...), ch?t ??m v 1 ch?t n?i ti?t g?i l l?c nhung tinh. N c v? ng?t, m?n, tnh n, khng ??c vo kinh can th?n tm, c tc d?ng b? d??ng sinh tinh, ch huy?t, lm m?nh gn x??ng, lm gi?m hi?n t??ng m?t m?i lao l?c.

Thng tin cho b?n
Th?ng k cho th?y, tnh tr?ng thi?u mu ???c c?i thi?n trn ??i ?a s? b?nh nhn khi s? d?ng nhung nai, ch?ng minh kinh nghi?m c?a y h?c c? truy?n trong vi?c gi?i quy?t tnh tr?ng thi?u mu do suy t?y x??ng. Cc ho?t ch?t sinh h?c trong nhung nai ? kch thch t?y x??ng b? suy y?u v nhi?m ??c, ha ch?t... ti ho?t ??ng s?n xu?t h?ng c?u m?t cch nhanh chng (ch? trong 10 ngy).

Tac-dung-moi-cua-gac-va-nhung-huou_04

Trong y h?c hi?n ??i, ?? gi?i quy?t tnh tr?ng ny c?ng c thu?c kch thch t?o h?ng c?u nh?ng r?t ??t ti?n, l?i ph?i nh?p ngo?i t?n nhi?u ngo?i t?. Cn nhung nai l nguyn li?u c s?n trong n??c, d? tm, bo ch? ??n gi?n, r? ti?n, ph h?p cho b?nh nhn c thu nh?p th?p. H?n th? n?a, nhung nai ngoi tc d?ng b? mu ???c nghin c?u trong ?? ti ny cn l m?t v? thu?c b? cao c?p c nhi?u tc d?ng qu gi khc.
Ng??i ta s? d?ng nhung ch?a suy nh??c th?n kinh, hen suy?n, di tinh, tai, ?au ??i, ?au l?ng, b?ng huy?t, rong kinh, b?ch ??i, m?i tr??ng h?p h? t?n trong c? th?, ??c bi?t l ch?ng thi?u mu.
Nhung th??ng dng d??i d?ng b?t, vin hay ngm r??u v?i li?u dng (?? u?ng) 1 - 3g b?t/ngy, chia 2 - 3 l?n. Tinh ch?t nhung ???c pha ch? thnh r??u ho?c vin g?i l Pantocrin, dng 2 - 4 vin/ngy tr??c khi ?n, chia 2 - 3 l?n, dng trong 15 - 30 ngy. Tc d?ng r r?t trn lm sng ngay sau khi dng 7 ngy.
Ng??i Nh?t B?n c?ng dng l?c nhung d??i d?ng vin, c tn l Rulodin ?? ?i?u tr? r?i lo?n v? sinh l ? nam gi?i. Ng??i dng nhung nai th?y s?ng khoi kh?e m?nh, ?n nhi?u, ng? t?t, t?ng h?ng c?u. Tuy nhin, khng ???c dng nhung trong nh?ng tr??ng h?p b? cao huy?t p, ti?u ???ng, x? c?ng m?ch mu.

Các bài viết liên qua:
Bài viết mới hơn:
Bài viết cũ hơn:

 


.:: Bạn đang sử dụng trình duyệt Website Internet Explorer 6 (IE6) ::.

Chúng tôi vô cùng xin lỗi về sự bất tiện này!
Hãy sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox, Opera hoặc Internet Explorer 7.0 trở lên.

Quý khách có thể Download Mozilla Firefox TẠI ĐÂY hoặc Internet Explorer TẠI ĐÂY.
Chào mừng quý khách đến với NHUNG HƯƠU HƯƠNG SƠN.